Email: info@nhonhoicity.com
Hotline: 0938 823 828
Icon Collap

Tiến Độ Dự án

tien do du an nhon hoi new city ngay 17 07 2019 9 - Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 17/07/2019

Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 17/07/2019

Chủ đầu tư cập nhật Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 17/07/2019 Khu Đô Thị Sinh Thái Đất Nền Nhơn Hội City – Siêu dự án đất nền...
tien do du an nhon hoi new city ngay 14 06 2019 6 - Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 14/06/2019

Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 14/06/2019

Chủ đầu tư cập nhật Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 14/06/2019 Khu Đô Thị Sinh Thái Đất Nền Nhơn Hội City – Siêu dự án đất nền...
tien do du an nhon hoi new city ngay 31 05 2019 4 - Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 31/05/2019

Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 31/05/2019

Chủ đầu tư cập nhật Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 31/05/2019 Khu Đô Thị Sinh Thái Đất Nền Nhơn Hội City – Siêu dự án đất nền...
tien do du an nhon hoi new city ngay 26 05 2019 3 - Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 26/05/2019

Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 26/05/2019

Chủ đầu tư cập nhật Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 26/05/2019 Khu Đô Thị Sinh Thái Đất Nền Nhơn Hội City – Siêu dự án đất nền...
tien do du an nhon hoi new city ngay 22 05 2019 - Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 22/05/2019

Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 22/05/2019

Chủ đầu tư cập nhật Tiến độ dự án nhơn hội new city ngày 22/05/2019 Khu Đô Thị Sinh Thái Đất Nền Nhơn Hội City – Siêu dự án đất...
0938 823 828 Tải Bảng Giá